ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.net
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.es
20,00€
1 سال
15,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.eu
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.org
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.info
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.tv
28,49€
1 سال
28,49€
1 سال
28,49€
1 سال
.me
25,49€
1 سال
25,49€
1 سال
25,49€
1 سال
.biz
12,79€
1 سال
12,79€
1 سال
12,79€
1 سال
.cc
20,99€
1 سال
20,99€
1 سال
20,99€
1 سال
.co
28,49€
1 سال
28,49€
1 سال
28,49€
1 سال
.in
15,98€
1 سال
15,98€
1 سال
15,98€
1 سال
.mobi
19,49€
1 سال
19,49€
1 سال
19,49€
1 سال
.ws
18,79€
1 سال
18,79€
1 سال
18,79€
1 سال
.tel
14,99€
1 سال
14,99€
1 سال
14,99€
1 سال
.click
6,74€
1 سال
6,74€
1 سال
6,74€
1 سال
.name
14,38€
1 سال
14,38€
1 سال
14,38€
1 سال
.com.es
25,00€
1 سال
25,00€
1 سال
25,00€
1 سال
.org.es
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.co.uk
15,00€
1 سال
N/A
15,00€
1 سال
.be
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.fr
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.ch
50,00€
1 سال
50,00€
1 سال
50,00€
1 سال
.lu
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
.pt
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
.top
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.social
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
.cloud
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains