Tiquet Obert

Extensions de fitxer permeses: .jpg, .gif, .jpeg, .png

Nº de horas que ha llevado resolver el ticket

Cancel · lar